Download putty ssh for windows Cute FTP Pro download putty
logo-sm
EN GÜZEL VİDEOLAR İÇİN : www.videosofturkey.com
 
tonban
BU ALANA REKLAM VERMEK İÇİN TIKLAYIN
/ ÜCRET : 50 YTL AYLIK  
"Dünyadan" Gezi ve Tatil Sayfaları
Fransa ...
Krallıktan Cumhuriyete ...
FRANSA_BANNER Download PuTTY ssh client

FRANSA BAYRAĞI
 
GENEL : Fransa Cumhuriyeti ya da kısaca Fransa, (Fransızca République Française), Almanya, Belçika,İsviçre,Lüksemburg, Andora, Monako, İtalya ve İspanya ile komşu olan Batı Avrupa ülkesi ve Avrupa Birliği’nin de kurucu üyesidir.

Ülke hidrografya ağı ve akarsu havzaları bakımından üç bölüme ayrılır: Ülkenin doğu ve kuzeydoğu kısmı Ren (Rhin) akarsu sistemine dahildir. Ren ırmağı doğuda Alsace ovasından Fransa topraklarıyla temastadır. Ayrıca Fransa’dan doğarak birisi Almanya içinde bu ırmağa karışan öteki Belçika’dan geçerek Hollanda’da Ren ile beraber müşterek delta bölgesinde denize dökülen Moselle ve Meuse ırmakları bu bölgede yer almaktadır. Bundan başka aynı delta bölgesinde Belçika’dan geçerek denize dökülen Escaut ırmağının kaynakları da Kuzey Fransa’dadır.

Nüfus : 59,551,227 / Başlıca şehirleri : Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Strasbourg, Bordeaux / Yüzölçümü : 543.965 Kilometre karedir. / Diller : Fransızca %100, bazı bölgesel lehçe ve diller de konuşulmaktadır (Provencal, Breton, Alsatian, Corsican, Catalan, Basque, Flemish) / Din : Roma Katolikleri %90, Protestan %2, Musevi %1, Müslüman (Kuzey Afrikalılar) %3, inançsız %4 / Yönetim biçimi : Parlamenter Başkanlık Tipi Cumhuriyet / Başkent : Paris

İKLİM
: Fransa,  kışlar olduk ça soğuk, yazlar ılık geçer. Fransa’da birbirinden ayrı üç iklim tipi görülür. Ülkenin  batısında okyanusal iklim hüküm sürer. Bu iklim; ılık, nemli, bulutlu günleri fazla güneşli günleri az her mevsimi yağışlı olarak karşımıza çıkar. Okyanusal iklimin en tipik bir şekli Fransa’nın batı ucunu meydana getiren Bretanya yarımadasında göze çarpar. Burada ne kışlar soğu, ne de yazlar sıcaktır. Batıdan gelen okyanus rüzgarlarının etkisiyle her mevsim, fakat bilhassa kış yağışlı geçer. Okyanusun geç ısınıp geç soğuması yüzünden kış geç gelir (en soğuk ay Şubat). Aynı şekilde burası yazın fazla ısınmaz (en sıcak ay Ağustos).


FRANSA_NOTRE_DAME


 
TARİH ... Felsefe’den Güzel Sanatlar’a, Edebiyat’tan Sahne Sanatları’na, XX. yüzyılı görkemli adımlarla kateden, her alanda kılavuz isimlerden temel yapıtları evrensel çapta yaygınlaştıran Fransa ne yazık ki son yıllarda "siyasi menfaatler ve popularizmin" etkisinde kalarak bu mirasına zarar veriyor ...
FRANSA_HARITA Fransa, Milattan önceki yıllarda Avrupa'da geniş topraklara sahipti. Daha sonra (M.Ö. 50'li yıllar) Romalıların işgaline uğradı ve yaklaşık 500 yıl bu devletin etkisinde kaldı. 12. yüzyılın başlarından itibaren Fransa'da krallık rejimi kuruldu, İngilizlerin etkin olduğu topraklarında 100 Yıl Savaşları (1337-1453) oldu.

Fransa'nın esas gelişmesi "Güneş Kralı" olarak bilinen XIV. Lui döneminde oldu; Kuzey Amerika, Hindistan ve Karaiplerde Afrikalı esirleri çalıştırarak kahve ve şeker kamışı plantasyonları kurdu. 18. yüzyılda Kanada ve Hindistan'daki sömürgelerini kaybetti ve büyük bir ekonomik krize girdi. XVI. Lui zamanında Fransız devrimi başladı, monarşi idaresi yıkıldı, 3, Napolyon döneminde sanayi inkılabını yakalayan Fransa'da önemli ilerlemeler oldu. Daha sonra Cezayir, Batı Afrika ve Hindi-Çin'de çok sayıda koloni kurdu.

I. Dünya Savaşı'nın önemli bir bölümü. Fransa topraklarında gerçekleşti ve birbuçuk milyona yakın Fransız  hayatını kaybetti. FRANSA_EYFELII. Dünya savaşı sırasında da Fransa önemli kayıplara uğrayarak sömürgelerinin tamamına yakınını kaybetti, 1958'de General de Gaulle devlet başkanı seçildi. Bu tarihten sonra Fransa'da önemli ilerlemeler oldu.

ŞEHİRLER / KÜLTÜR :  En önemli kentleri Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Strasbourg, Bordeaux’dur. Fransız Devrimi; monarşinin  devrilip, yerine cumhuriyetin gelmesi ile  Batı dünyasın tarihinde dönüm noktasıdır. Fransa, gerçeküstücülüğün ve varoluşçuluğun, yapısalcılığın ya da yeni dalga sinemasının beşiği, yaşama kültürünün çeşitli alanları başta olmak üzere yaratıcılığın öncüsü. Her ne kadar günümüzde bu özelliğini yitirmeye başlamış olsa da.

Felsefe’den Güzel Sanatlar’a, Edebiyat’tan Sahne Sanatları’na, XX. yüzyılı görkemli adımlarla kateden, her alanda kılavuz isimlerden temel yapıtları evrensel çapta yaygınlaştıran Fransa’da, son yıllarda,   bunları kaybetmeye başladı. Zamanın Picasso, Beckett, İonesco, toy Paul Auster’i  Fransız  sanat ve kültürünün yapı taşlarındandır.
Putty Win7 Download

PARIS_ZAFER_ANITI

EKONOMİ : Fransa, tarım ürünleri bolluğu ve çeşitliliği ile Avrupa Ekonomik Topluluğu içinde birinci sırada, süt ürünleri açısından da dünyada dördüncü sırada (nitekim Fransa tarım- besin sanayi ürünleri dışsatımında dünya ikincisidir) yer almasının yanı sıra, sanayisi de çok güçlü bir ülkedir. Endüstri, ülke gelirinin çeyreğini ve ticaret kazancının %80`inden fazlasını karşılar. Devlet 1990ların başından beri Fransa Telecom, Fransız Havayolları ve bankalar gibi diğer endüstrilerdeki hisselerini elden çıkarmaya başlamıştır. Yüksek orandaki işsizlik hala Fransa için sorun işgal etmektedir. Fransa, geniş refah imkanlarını ve muazzam devlet bürokrasisini kesmekten kaçınmış ve bütçe açığını kapatmak için savunma harcamalarını kesmeyi ve vergileri yükseltmeyi tercih etmiştir. Fransa, 1 Ocak 1999`daki Euro sistemi referandumuna diğer on Avrupa ülkesi ile birlikte katılmıştır

Fransa daha çok pazar mekanizmalarına bağlı genişletilmiş hükümet temelli ve müdahaleli iyi durumda modern bir ekonomiye geçişin ortasındadır. Hükümet birçok büyük şirketi, bankayı ve sigortacıyı ya kısmen ya da tamamen özelleştirmiş ve Air France, Fransa Telekom, Renault ve Thales gibi önde gelen firmalara sorumluluk vermiştir. Bu durum bazı sektörlerde özellikle enerji, toplu taşıma, ve savunma endüstrilerinde güçlü bir duruş sağlar. Telekomünikasyon sektörü aşamalı olarak rekabete açılmaktadır. Fransa’nın liderleri, kanunlar, vergi politikaları ve gelir eşitsizliğini azaltan sosyal harcamalar ve kamu sağlığı ve refahı için serbest pazarlar etkisi ile sosyal eşitliği sağlayan bir kapitalizme bağlı kalırlar. Hükümet 2006’da artan iş Pazar esnekliği ile istihdamı artırmak üzere tedbirler oluşturmaya odaklandı; buna rağmen nüfus hükümetin ekonomiyi canlandırmasına engel olarak sendika reformlarını reddetti. Vergi yükü Avrupa’nın en yükseği olarak kalmaya devam ediyor (2005’te gayrisafi yurtiçi hâsılanın neredeyse %50’si). Gezinen ekonomik yavaşlama ve esnek olmayan bütçe maddeleri muhtemelen bütçe açığını 2006’da Avrupa sınırının GSYİH sınırının %3 üzerine itti; işsizlik %9 dolaylarında. Yıllık en az 75 milyon yabancı turist sayısı ile Fransa dünyada en çok ziyaret edilen ülkedir ve turizm geliri en yüksek üçüncü ülkedir.


FRANSA_NICE

ULAŞIM : Fransa, özellikle hızlı tren hatlarıyla son derece gelişmiş ve konforlu bir  ulaşımı mevcuttur.Uzun mesafelerde bile bir yerden başka bir yere gitmek son derece kolaydır: Ülkenin güney ucu Marsilya'dan kuzey ucu Lille'e gitmek (yaklaşık 1000 km) sadece 4 saatlik bir yoldur.
Karayolu ve otoyol alt yapıları mükemmel bir kaliteye sahiptir ve özellikle son derece göz alıcı güzellikteki manzaralara sahip ikincil yol ağı sayesinde isteyen herkes Fransa'nın kırsal ve doğal büyüsünü keşfetme olanağına sahiptir. Fransa'da kendi ülkenizde aldığınız sürücü belgenizi hiç sorun yaşamadan kullanabilirsiniz. Hız limiti yerleşim bölgelerinde saatte 45–50 km, karayollarında 90 km, otoyolda 130 km'dir. İyi durumda ikinci el bir araba genellikle 3000 eurodan aşağı bir fiyata alınabilir ama her yerde yeni bir araba da kiralayabilirsiniz.

VİZE
: Fransa'yı ziyaret için Türk vatandaşlarına Schengen vizesi gerekmektedir.View My Stats